اخبار کتابخانه های روستایی1398/5/5 شنبه فعالیت های کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان در هفته اول مرداد همزمان با هفته اول مرداد ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) روستای گرکان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان حجاب در کتابخانه امام خمینی(ره) گرکان
با حضور دختران نوجوان روستای گرکان شهرستان آشتیان، نشست کتاب‌خوان با موضوع حجاب و نماز در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این نشست «چادری از شکوفه» نوشته زینب مسرور، توسط فاطمه مختاری؛ «چادر آسمانی» نوشته سید محمد مهاجرانی ، توسط مریم شاکری؛ «قصه‌های زینب» نوشته مهری ماهوتی ، توسط زهرا قدیری و «باغ سبز نماز» نوشته سید محمد مهاجرانی، توسط زهرا قرائی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 50