اخبار کتابخانه های روستایی

1398/4/15 شنبه فعالیت های کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان در هفته دوم تیر همزمان با هفته دوم تیر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان شهرستان آشتیان برگزار شد.

*
1
قصه خوانی از کتاب «من امام جعفرصادق(ع) را دوست دارم» در کردیجان
به همت کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع)، کتاب «من امام جعفرصادق(ع) را دوست دارم» در روستای کردیجان شهرستان آشتیان معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 39