اخبار کتابخانه های شهری


1398/11/19 شنبه فعالیت‌های کتابخانه ولایت فرمهین در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی ولایت شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
معرفی کتاب «جوانان درباری و آرمانشهر» در کتابخانه ولایت فرمهین
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر فرمهین، کتاب «جوانان درباری و آرمانشهر» نوشته سید حمید روحانی در کتابخانه عمومی ولایت معرفی و جمع خوانی شد.

*
2
نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه ولایت فرمهین
به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران، نشست کتاب‌خوان با حضور جمعی از نوجوانان در کتابخانه عمومی ولایت شهر فرمهین برگزار شد.
در این نشست «و حرکت آغاز می‌شود» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط ریحانه نیک آبادی؛ «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی» نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی، توسط نرگس تاج‌آبادی؛ «درود بر برادر ارتشی» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط فاطمه سردارپور؛ «امام آمد» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط یگانه فراهانی؛ «در طلوع آزادی» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط نازنین‌زهرا تقی‌زاده؛ «شاه رفت» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط مهسا ذوالفقاری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.
*
3

معرفی کتاب‌های انقلابی در کتابخانه ولایت شهر فرمهین
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر فرمهین، و کتاب «آن مرد در باران رفت» نوشته شهرام شفیعی و «درود بر برادر ارتشی» نوشته حمیدرضا شاه آّبادی در کتابخانه عمومی ولایت معرفی و جمع خوانی شد.

*
4
جمع خوانی کتاب «آبی تر از آبی» در کتابخانه ولایت فرمهین

به مناسب چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر فرمهین، ویژه برنامه جمع خوانی کتاب «آبی تر از آبی: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌ از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ا رح‍ل‍ت‌« در کتابخانه عمومی ولایت برگزار شد.
*
5
نشست
 کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه ولایت شهر فرمهین
به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر فرمهین، نشست کتاب‌خوان از مجموعه کتب داستانی با موضوع انقلاب اسلامی در کتابخانه عمومی ولایت برگزار شد.
در این نشست «آبی تر از آبی» نوشته ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، توسط یگانه مزیدآبادی؛ «چغک» نوشته مرکز صهبا، توسط یگانه کلا؛ «نماز سبز» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط فرشته فشکی؛ «بیزبوشاهی استمیروخ» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط یاسمن فارسیجانی؛ «آن جمعه» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط یگانه سربندی و «نیمکت‌های پاییزی» نوشته حمیدرضا شاه آبادی، توسط زهرا سربندی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]