اخبار کتابخانه های شهری1398/11/19 شنبه فعالیت‌های کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد.

*
1
برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه
به مناسبت دهه فجر و با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه سحر شهر ساوه، مسابقه نقاشی با موضوع «امام آمد» در بخش کودک کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد.

*
2
معرفی کتاب به دانش آموزان در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه
به مناسبت دهه فجر، جمعی از دانش آموزان شهر ساوه ضمن بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)، در برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب شرکت کردند.
*
3

معرفی کتاب «امام آمد» در کتابخانه ولیعصر(عج) شهر ساوه
به مناسبت دهه مبارک فجر، جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه سحر شهر ساوه ضمن بازدید از کتابخانه عمومی ولیعصر(عج)، در برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «امام آمد» نوشته حمیدرضا شاه آبادی شرکت کردند.

*
4
معرفی کتاب «شاه رفت» در کتابخانه ولیعصر(عج) شهر ساوه
به مناسبت دهه مبارک فجر، جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه سحر شهر ساوه ضمن بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه عمومی ولیعصر(عج)، در برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «شاه رفت» نوشته حمیدرضا شاه آبادی شرکت کردند.
*
5

برگزاری جلسه مثنوی خوانی در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه
با هدف آشنایی با شاهکارهای ادبیات فارسی، جلسه مثنوی خوانی و بررسی کتاب «مثنوی معنوی» مولانا در کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]