اخبار کتابخانه های شهری
1398/11/17 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه علامه عسگری ساوه در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی علامه عسگری شهر ساوه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «درود ب‍ر ب‍رادر ارت‍ش‍ی‌» در کتابخانه علامه عسگری ساوه
به مناسبت دهه فجر و با حضور جمعی از دانش آموزان شهر ساوه، کتاب «درود ب‍ر ب‍رادر ارت‍ش‍ی‌» نوشته ح‍م‍ی‍درض‍ا ش‍اه‌آب‍ادی‌ در کتابخانه عمومی علامه عسگری معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]