اخبار کتابخانه های شهری

1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه ادیب الممالک جاورسیان در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی شهر جاورسیان برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای کودکان در مدرسه شهید آیت شهر جاورسیان
به همت مسئول کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی، برنامه قصه گویی از کتاب «دست‌های مهربان:  زندگی امام حسین(ع)» نوشته مهدی وحیدی صدر در مدرسه ابتدایی شهید آیت شهر جاورسیان برگزار شد.

*
2
معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه ادیب الممالک جاورسیان
با حضور جمعی از دختران دانش آموز، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «دايناسورها» نوشته فلیپ آردر و ترجمه محمود مزينانی در کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی شهر جاورسیان برگزار شد.

منبع: خنداب
 [PageVisit]