اخبار کتابخانه های شهری1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه فاضلین نراقی نراق در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی فاضلین نراقی شهر نراق شهرستان دلیجان برگزار شد.

*
1
نشست حافظ خوانی در کتابخانه فاضلین نراقی شهر نراق
با حضور جمعی از دختران نوجوان، نشست حافظ خوانی و خوانش غزلیات حافظ در کتابخانه عمومی فاضلین نراقی شهر نراق برگزار شد.

*
2
آشنایی با کتاب‌های مرجع در کتابخانه عمومی فاضلین نراقی نراق
با هدف آشنایی دانش آموزان با منابع مرجع و نحوه استفاده از این منابع، کارگاه آموزشی در کتابخانه عمومی فاضلین نراقی شهر نراق برگزار شد.

منبع: دلیجان
 [PageVisit]