اخبار کتابخانه های شهری1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام علی(ع) مامونیه در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
جلسه مشاوره در کتابخانه امام علی (ع) شهر مامونیه برگزار شد
با همکاری پایگاه بسیج تزکیه 8 شهر مامونیه و با حضور جمعی از بانوان، جلسه مشاوره با موضوع خانواده و آسیب‌های اجتماعی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) برگزار شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]