اخبار کتابخانه های شهری1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای شازند در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر شازند برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «من زنده ام» در کتابخانه شهدای شهر شازند
با حضور جمعی از دختران دانش آموز، کتاب «من زنده ام» نوشته معصومه آباد در کتابخانه عمومی شهدای شهر شازند معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: شازند
 [PageVisit]