اخبار کتابخانه های شهری

1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب با موضوع امیرکبیر در کتابخانه شهید هاشمی شهر خنجین
به مناسبت سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «امیرکبیر که بود؟ چه کرد؟ چه شد؟» تالیف محسن احمدی کافشانی در کتابخانه عمومی سردار شهید اسداله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]