اخبار کتابخانه های شهری
1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید چمران غرق آباد در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید چمران شهر غرق آباد شهرستان ساوه برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه شهید چمران غرق آباد
با حضور جمعی از کودکان شهر غرق آباد شهرستان ساوه، برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی شهید چمران برگزار شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]