اخبار کتابخانه های شهری

1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه آیت الله اراکی اراک در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
منبع: اراک
 [PageVisit]