اخبار کتابخانه های شهری1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای بازنه شهر شهباز در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز شهرستان شازند برگزار شد.
منبع: شازند
 [PageVisit]