اخبار کتابخانه های شهری

1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید مطهری مهاجران در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر مهاجران برگزار شد.
منبع: شازند
 [PageVisit]