اخبار کتابخانه های شهری
1398/10/21 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام خمینی(ره) اراک در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) منطقه کرهرود شهر اراک برگزار شد.
منبع: اراک
 [PageVisit]