اخبار کتابخانه های شهری


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهر تلخاب شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
معرفی کتاب در پایگاه مقاومت بسیج شهدای شهر تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی امام رضا(ع)، برنامه معرفی و جمع خوانی کتاب «شیوه‌های درمان در طب سنتی» نوشته علی اصغر کاظمی در پایگاه بسیج شهدای شهر تلخاب برگزار شد.

*
2
ویژه برنامه «مادران قصه گو» در کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از بانوان شهر تلخاب شهرستان فراهان، ویژه برنامه «مادران قصه گو» با هدف انس بیشتر کودکان با کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) برگزار شد.

*
3
معرفی و جمع خوانی کتاب «سیزده ساله‌ها» در شهر تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر تلخاب، کتاب «سیزده ساله‌ها» نوشته هادی شیرازی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) معرفی و جمع خوانی شد.

*
4
بازدید دانش آموزان از کتابخانه امام رضا(ع) شهر تلخاب
به مناسبت هفته کتاب، دانش آموزان شهر تلخاب شهرستان فراهان از کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بازدید و با خدمات و برنامه های فرهنگی کتابخانه آشنا شدند.

*
5
معرفی کتاب «قلمزن و راهزن» در کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از دختران نوجوان، کتاب «قلمزن و راهزن» نوشته محمدرضا یوسفی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهر تلخاب معرفی و جمع خوانی شد.

*
6
برگزاری مسابقه نقاشی در کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب
همزمان با هفته کتاب و با حضور کودکان شهر تلخاب شهرستان فراهان، مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) برگزار شد.

*
7
معرفی کتاب و شعرخوانی در کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر تلخاب شهرستان فراهان، برنامه معرفی کتاب و شعرخوانی از کتاب «یک سبد گل سرخ» سروده ابوالقاسم طالبی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) برگزار شد.

*
8
معرفی کتاب «آموزش نماز» در کتابخانه امام رضا(ع) تلخاب
به مناسبت هفته کتاب و با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، کتاب «آموزش نماز» نوشته هادی عبداللهی صفی آبادی در کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهر تلخاب شهرستان فراهان معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]