اخبار کتابخانه های شهری


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای داودآباد در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای داودآباد شهرستان اراک برگزار شد.
منبع: اراک
 [PageVisit]