اخبار کتابخانه های شهری1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای شازند در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر شازند برگزار شد.

*
1
بازدید دانش‌آموزان مدرسه عصمت از کتابخانه شهدای شازند
همزمان با هفته کتاب، دانش‌آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه عصمت شهر شازند از کتابخانه عمومی شهدای شازند بازدید کردند.

منبع: شازند
 [PageVisit]