اخبار کتابخانه های شهری


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید چمران غرق آباد در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید چمران شهر غرق آباد شهرستان ساوه برگزار شد.
منبع: ساوه
 [PageVisit]