اخبار کتابخانه های شهری


1398/8/30 پنجشنبه فعالیت‌های کتابخانه قائم مقام فرمهین در هفته چهارم آبان همزمان با هفته چهارم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
بازدید دانش آموزان شهر فرمهین از کتابخانه قائم مقام فراهانی
به مناسبت هفته کتاب، جمعی از دانش آموزان شهر فرمهین از کتابخانه قائم مقام فراهانی بازدید و در برنامه قصه گویی از کتاب «داستان یک دوستی» ترجمه محبوبه نجف خانی شرکت کردند.

منبع: فراهان
 [PageVisit]