اخبار کتابخانه های شهری

1398/8/25 شنبه فعالیت‌های کتابخانه پروفسور حسابی تفرش در هفته سوم آبان همزمان با هفته سوم آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش برگزار شد.
منبع: تفرش
 [PageVisit]