اخبار کتابخانه های شهری

1398/8/11 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته اول آبان همزمان با هفته اول آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «امام هشتم» در کتابخانه شهید هاشمی خنجین
به همت کتابخانه عمومی سردار شهید اسداله هاشمی، کتاب «امام هشتم» نوشته مهدی غلامعلی با حضور جمعی از پسران شهر خنجین معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]