اخبار کتابخانه های شهری


1398/8/11 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام علی(ع) مامونیه در هفته اول آبان همزمان با هفته اول آبان ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «10 قصه از امام رضا(ع)» در کتابخانه امام علی(ع) مامونیه
با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر مامونیه، کتاب «10 قصه از امام رضا(ع)» نوشته مژگان شیخی در کتابخانه عمومی امام علی(ع) معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]