اخبار کتابخانه های شهری

1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه امام علی(ع) مامونیه در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان دفاع مقدس در کتابخانه امام علی(ع) مامونیه
با حضور جمعی از بانوان شهر مامونیه، نشست کتاب‌خوان دفاع مقدس در کتابخانه عمومی امام علی(ع) برگزار شد.
در این نشست «فرمانده من» نوشته رحیم مخدومی، توسط نرگس اهور؛ «روایت زندگی حسن باقری» نوشته سعید علامیان، توسط زهرا کرد؛ «دا» نوشته اعظم حسینی، توسط اکرم سادات طباطبایی؛ «دختر شینا» نوشته قدم خیر محمدی، توسط ریحانه رضوانی؛ «23 نفر» نوشته احمد یوسف زاده، توسط حکیمه محمدزاده و «سلام بر ابراهیم» نوشته گروه فرهنگی شهید هادی، توسط فاطمه کاملی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: زرندیه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 40