اخبار کتابخانه های شهری1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید بهشتی خمین در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهید بهشتی خمین برگزار شد
با حضور جمعی از دختران شهر خمین، نشست کتاب‌خوان با موضوع ایثار و شهادت در کتابخانه عمومی شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست «قصه دلبری» نوشته محمدعلی جعفری، توسط فاطمه شمسی؛ «جشن حنابندان» نوشته محمدحسین قدمی، توسط فهیمه شمسی؛ «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی زاده، توسط ستایش تقی بیگی و «من زنده ام» نوشته معصومه آباد، توسط مهرانا براتی پور با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

منبع: خمین
 [PageVisit]