اخبار کتابخانه های شهری

1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهدای پرندک در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه شهدای پرندک
با حضور جمعی از دانش آموزان، برنامه جمع خوانی کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک برگزار شد و مطالبی همچون معرفی کتاب، داستان، مصاحبه با نویسندگان، نمایشنامه و تجربه‌های نوجوانان از خواندن کتاب توسط کتابدار کتابخانه شهدای پرندک برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.

منبع: زرندیه
 [PageVisit]