اخبار کتابخانه های شهری

فعالیت‌های کتابخانه شهدای پرندک در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک شهرستان زرندیه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه شهدای پرندک
با حضور جمعی از دانش آموزان، برنامه جمع خوانی کتاب «هدهد سفید» در کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک برگزار شد و مطالبی همچون معرفی کتاب، داستان، مصاحبه با نویسندگان، نمایشنامه و تجربه‌های نوجوانان از خواندن کتاب توسط کتابدار کتابخانه شهدای پرندک برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.

منبع: زرندیه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 6