اخبار کتابخانه های شهری


فعالیت‌های کتابخانه قائم مقام فرمهین در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «جا مانده از کاروان» در کتابخانه قائم مقام فرمهین
با هدف آشنایی اعضا با حقیقت نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع)، کتاب «جامانده از کاروان» نوشته محمود جوانبخت در کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 11