اخبار کتابخانه های شهری


1398/7/13 شنبه فعالیت‌های کتابخانه قائم مقام فرمهین در هفته دوم مهر همزمان با هفته دوم مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «جا مانده از کاروان» در کتابخانه قائم مقام فرمهین
با هدف آشنایی اعضا با حقیقت نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع)، کتاب «جامانده از کاروان» نوشته محمود جوانبخت در کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی شهر فرمهین معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]