اخبار کتابخانه های شهری
1398/7/6 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه در هفته اول مهر همزمان با هفته اول مهرماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.

*
1
برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
با هدف افزایش خلاقیت در کودکان و با حضور جمعی از بانوان شهر ساوه، کارگاه آموزشی روانشناسی ادراک محیطی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

*
2
جمع خوانی کتاب «خدا بود و دیگر هیچ...» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه با برگزاری برنامه جمع خوانی کتاب «خدا بود و دیگر هیچ...» به معرفی شخصیت و زندگی شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان یکی از مشاهیر شهرستان ساوه پرداخت.

*
3
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، برنامه قصه گویی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد و سپس از کودکان خواسته شد تا آنچه از قصه درک کرده اند را به صورت نقاشی روی برگه ترسیم کنند.

*
4
مسابقه نقاشی در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه برگزار شد
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، مسابقه نقاشی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.

 

منبع: ساوه
 [PageVisit]