اخبار کتابخانه های شهری


1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه سرداران شهید خمین در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان محرم در کتابخانه سرداران شهید خمین
نشست کتاب‌خوان ویژه ماه محرم با حضور جمعی از پسران نوجوان، در کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.
در این نشست «ماه پاره» نوشته مسلم ناصری، توسط آرمین قاسمی؛ «زندگانی امام حسین(ع)» نوشته عباس قدیانی، توسط یونس عباسی؛ «سوار سوم : داستان زندگی امام حسین(ع)» نوشته محمدکاظم مزینانی، توسط پرهام شریفی؛ «حسین بن علی(ع)» نوشته زهرا یعقوبی، توسط حمید محمد حسینی و «مهمان کوچک: قصه‌هایی از زندگی امام حسین(ع)» نوشته مسلم ناصری، توسط پارسا پیری معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: خمین
 [PageVisit]