اخبار کتابخانه های شهری

1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسدالله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب ویژه روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی در خنجین
به همت کتابخانه عمومی سردار شهید اسداله هاشمی، کتاب «ابوریحان بیرونی؛ آزادمرد واندیشمند» نوشته یونس کرامتی با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر خنجین جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 [PageVisit]