اخبار کتابخانه های شهری


1398/6/16 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه در هفته دوم شهریور همزمان با هفته دوم شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.

*
1
برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
با هدف افزایش خلاقیت در کودکان و با حضور جمعی از بانوان شهر ساوه، کارگاه آموزشی روانشناسی ادراک محیطی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]