اخبار کتابخانه های شهری

1398/6/9 شنبه فعالیت‌های کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه در هفته اول شهریور همزمان با هفته اول شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.

*
1
برنامه قصه گویی در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه برگزار شد
با حضور جمعی از کودکان شهر ساوه، برنامه قصه‌گویی از کتاب «قیچی که دنبال کار می‌گشت» نوشته منیره هاشمی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

*
2
جمع خوانی کتاب «نشانی دلت چه بود؟» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان، کتاب «نشانی دلت چه بود؟» سروده شاهین رهنما در بخش کودک کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه معرفی و جمع خوانی شد.

*
3
مسابقه نقاشی در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه برگزار شد
به همت حوری صاحب، مسئول کتابخانه شهید هاشمی نژاد شهر ساوه، مسابقه نقاشی بر اساس قصه گویی از کتاب «قیچی که دنبال کار می گشت» در بخش کودک این کتابخانه برگزار شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]