اخبار کتابخانه های شهری

1398/6/9 شنبه فعالیت‌های کتابخانه علامه عسگری ساوه در هفته اول شهریور همزمان با هفته اول شهریورماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی علامه سید مرتضی عسگری شهر ساوه برگزار شد.

*
1
کارگاه آموزش مبانی قصه گویی در شهر ساوه برگزار شد
با حضور جمعی از مادران خانه دار، کارگاه آموزش مبانی قصه گویی در کتابخانه عمومی علامه عسگری شهر ساوه برگزار شد.
اصغر تنهایی، مدرس قصه‌گویی با اشاره به اهمیت آشنایی والدین با نحوه ارتباط با کودکان، از قصه گویی و شیوه های نوین برقراری این ارتباط، به عنوان ابزاری موثر در این کارگاه یاد کرد.
تنهایی در این جلسه به ارزش و جایگاه قصه گویی توسط والدین برای کودکان در مقایسه با رسانه های دیداری و شنیداری اشاره کرد و گفت: اهمیت قصه خواندن برای کودکان در رشد فکری، فراگیری لغات و نیز ایجاد اعتماد به نفس در فرزندان موثر است.
اصول محوری قصه گویی، مطالعه و شناخت مخاطب، نوع رابطه مادر و فرزند، اهمیت و ضرورت قصه گویی، انواع قصه ها، انتخاب قصه مناسب از جمله مباحثی بود که در این کارگاه مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

منبع: ساوه
 [PageVisit]