اخبار کتابخانه های شهری

1398/5/12 شنبه فعالیت های کتابخانه شهید بهشتی خمین در هفته دوم مرداد همزمان با هفته دوم مردادماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.

*
1
معرفی و جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند» در کتابخانه شهید بهشتی خمین
با حضور جمعی از جوانان شهر خمین، کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سید ناصر حسینی پور در کتابخانه عمومی شهید بهشتی معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 60