اخبار کتابخانه های شهری
1398/4/15 شنبه فعالیت های کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه در هفته دوم تیر همزمان با هفته دوم تیر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه
به مناسبت روز دختر و با حضور جمعی از اعضای فعال، کتاب «کاش تو را می دیدم» نوشته مژگان شیخی در کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: ساوه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 68