اخبار کتابخانه های شهری


1398/4/15 شنبه فعالیت های کتابخانه شهید بهشتی خمین در هفته دوم تیر همزمان با هفته دوم تیر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.

*
1
خوانش کتاب «صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق (ع)» در خمین
به همت اشرف شمسی، مسئول کتابخانه عمومی شهید بهشتی، کتاب «صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق (ع)» در شهر خمین معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 76