اخبار کتابخانه های شهری
1398/4/15 شنبه فعالیت های کتابخانه شهید چمران غرق آباد در هفته دوم تیر همزمان با هفته دوم تیر ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید چمران شهر غرق آباد شهرستان ساوه برگزار شد.

*
1
آموزش داستان نویسی به کودکان در شهر غرق آباد
با حضور جمعی از کودکان شهر غرق آباد شهرستان ساوه، کارگاه آموزش داستان نویسی در کتابخانه عمومی شهید مصطفی چمران برگزار شد.

منبع: ساوه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 59