اخبار کتابخانه های شهری
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
فعالیت های کتابخانه ولیعصر(عج) شهر ساوه در هفته پایانی اردیبهشت همزمان با هفته پایانی اردیبهشت، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی» در شهر ساوه
به همت طیبه رحیمی، کتابدار کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)، کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی» نوشته محمدرضا سنگری با حضور جمعی از دختران شهر ساوه جمع خوانی شد.

*
2
جلسه مثنوی خوانی کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه برگزار شد
با حضور جمعی از اعضای فعال، جلسه هفتگی مثنوی خوانی در کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد و طی آن ابیات مثنوی معنوی از بیت 869 تا 899 مورد شرح و بررسی قرار گرفت.

*
3
نشست «باغبانان محبت» در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه برگزار شد
با حضور جمعی از مادران خانه دار شهر ساوه، نشست هفتگی «باغبانان محبت» در کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد و شرکت کنندگان کتاب «101 نکته ای که کاش بیش از ازدواج می‌دانستم» نوشته لیندا بلوم را به صورت گروهی قرائت کردند.

*
4
برگزاری جلسه حافظ خوانی در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه
با حضور جمعی از شهروندان شهر ساوه، جلسه حافظ خوانی در کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد و غزل شماره 16 با محتوای مباحث کلامی، عرفانی و فلسفی مورد شرح و بررسی قرار گرفت.

*
5
برگزاری کلاس خوشنویسی در کتابخانه ولیعصر(عج) ساوه
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان شهر ساوه، جلسه هفتگی آموزش خوشنویسی در کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد.

منبع: ساوه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 98