اخبار ادارات شهرستان


1398/10/28 شنبه بازدید مهدی ثامنی از کتابخانه‌های عمومی شهرستان خنداب مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با حضور در شهرستان‌ خنداب، از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های خنداب بازدید و در جریان مسائل و مشکلات آن‌ها قرار گرفت.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف کتابخانه معراج شهر خنداب، در گفتگوی صمیمی با اعضا و کتابداران در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
ثامنی در ادامه بازدیدهای خود از کتابخانه ادیب الممالک فراهانی شهر جاورسیان بازدید کرد و ضمن گفتگو با مسئول این کتابخانه‌، بر پیگیری جدی مشکلات کتابخانه تاکید کرد.
وی همچنین از کتابخانه عمومی توحید روستای اناج بازدید کرد و ضمن گفتگو با مسئول این کتابخانه‌، بر پیگیری جدی حل نیازمندی‌های کتابخانه تاکید کرد و مسئول کتابخانه توحید نیز به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده پرداخت.

منبع: خنداب
 [PageVisit]