اخبار ادارات شهرستان
1398/10/16 دوشنبه جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر قورچی باشی برگزار شد با حضور جمعی از مسئولان، جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر قورچی باشی از توابع شهرستان خمین برگزار شد.

با حضور بخشدار کمره وجعی از مسئولان، جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر قورچی باشی از توابع شهرستان خمین برگزار شد.
بررسی توسعه سالن مطالعه کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی، برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فرهنگی با محوریت کتاب و کتابخوانی و تقدیر از مسئول کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: خمین
 [PageVisit]