اخبار ادارات شهرستان


1398/10/14 شنبه بازدید فرماندار شهرستان دلیجان از کتابخانه عمومی اشراق فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان دلیجان از روند بازسازی و تعمیرات کتابخانه عمومی اشراق بازدید کرد.

سیامک سلیمانی، فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان به همراه داود فرداد، شهردار دلیجان و جمعی از مسئولان شهرستانی از روند بازسازی و تعمیرات کتابخانه عمومی اشراق بازدید کرد.
فهمیه لطفعلی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در این بازدید گزارشی از روند اجرایی پروژه عمرانی و اقدامات خیرین در این زمینه ارائه کرد.

منبع: دلیجان
 [PageVisit]