اخبار ادارات شهرستان

1398/10/12 پنجشنبه بازدید فرماندار خمین از کتابخانه عمومی شهید بهشتی فرماندار شهرستان خمین از کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین بازدید کرد. 

احمد طهرانی، فرماندار شهرستان خمین از کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین بازدید کرد. طهرانی در این بازدید ضمن دیدار و گفتگو با کتابداران، در جریان مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار گرفت.
مجتبی حیدری، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خمین نیز ضمن بیان اولویت‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان، از مساعدت و تلاش فرماندار خمین در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و توجه به مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی تقدیر و تشکر نمود.

 [PageVisit]