اخبار ادارات شهرستان
1398/8/27 دوشنبه کتاب‌خوان حجاب و عفاف در شهر تفرش برگزار شد به مناسبت هفته کتاب، نشست کتاب‌خوان حجاب و عفاف در حوزه علمیه معصومیه شهر تفرش برگزار شد.

به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی پروفسور حسابی، نشست کتاب‌خوان حجاب و عفاف در حوزه علمیه معصومیه شهر تفرش برگزار شد.
در این نشست «احکام پوشش بانوان» نوشته کانون نشر احکام، توسط زهرا جلیلیان؛ «گوهر غیرت» نوشته فاطمه اعظمی، توسط زهرا سرآبادانی؛ «چرا با حجاب شدم؟» نوشته مژده بهروزی، توسط کبری عبدالمحمدی؛ «حجاب بانوان از دیدگاه قرآن و عترت» نوشته علی محمد حیدری نراقی، توسط زهرا شعبانی؛ «حجاب بی حجاب» نوشته حمدرضا زائری، توسط سمیرا توکلی و «رایحه نجابت» نوشته زهرا زواریان، توسط شیرین صیادی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: تفرش
 [PageVisit]