اخبار ادارات شهرستان
1398/8/27 دوشنبه طرح اهدای کتاب به مادران در شهر دلیجان اجرا شد به مناسبت هفته کتاب، طرح اهدای کتاب به مادران در بخش زایمان بیمارستان امام صادق(ع) شهر دلیجان اجرا شد.


با همکاری اداره کتابخانه های عمومی ، شبکه بهداشت و درمان و کارگروه امور بانوان فرمانداری شهرستان دلیجان، طرح اهدای کتاب به مادران  در بخش زایمان بیمارستان امام صادق(ع) شهر دلیجان اجرا و بسته های فرهنگی شامل کتاب با موضوع مادران خانه دار، تربیت فرزند و ... به تعدادی از مادران اهدا شد.

منبع: دلیجان
 [PageVisit]