اخبار ادارات شهرستان

1398/7/24 چهارشنبه گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در شهر اراک مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور جمعی از اعضای نابینا و کم بینا در کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.

به همت بخش نابینایان دکتر خزایلی کتابخانه عمومی شماره یک، مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور جمعی از اعضای نابینا و کم بینا در شهر اراک برگزار شد و از اعضای فعال این کتابخانه تقدیر به عمل آمد.

 [PageVisit]