اخبار ادارات شهرستان

1398/6/23 شنبه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک به‌صورت مشترک با کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان برگزار شد.

با حضور حسین بختیاری، فرماندار اراک؛ جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک به‌صورت مشترک با کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان برگزار شد.
پیگیری واریز سهم نیم درصد توسط شهرداری اراک، ساماندهی مشارکت خیرین و نهادهای فرهنگی در در تأسیس، ساخت و تجهیز ساختمان با کاربری کتابخانه عمومی، پیگیری تمدید مجوز فعالیت و اخذ تأییدیه استحکام بنا توسط کتابخانه‌های مشارکتی شهرستان از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: اراک
 [PageVisit]