اخبار ادارات شهرستان
1398/5/17 پنجشنبه جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی خنداب برگزار شد جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان خنداب در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

با حضور مجید رستگاری، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی؛ جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان خنداب در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه ضمن پيگيری مصوبات جلسه قبل، گزارشی از برنامه‌های فرهنگی كتابخانه‌های عمومی شهرستان خنداب ارایه شد و شرکت کنندگان به ارائه راهكارهايی پیرامون افزايش سرانه مطالعه و ترويج فرهنگ كتابخوانی در سطح شهرستان پرداختند.

منبع: خنداب
 [PageVisit]