اخبار ادارات شهرستان
1398/3/18 شنبه ​​​​​​​برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان با حضور اعضای انجمن این شهرستان برگزار شد.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان با محوریت برگزاری باشکوه نهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

منبع: فراهان
 [PageVisit]