اخبار ادارات شهرستان


1397/12/12 يكشنبه جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند برگزار شد چهارمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شازند در سال 97 با حضور مصطفی عرب، فرماندار شازند و اعضای انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

منبع: شازند
 [PageVisit]