اخبار ستاد

1398/11/15 سه‌شنبه بازدید مدیرکل از کتابخانه شهید زراستوند اراک و انبار کتاب اداره کل به منظور بررسی مسائل، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه شهید زراستوند اراک و انبار کتاب اداره کل بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به منظور بررسی مسائل و دیدار با کتابداران، مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به همراه معصومه خاکی، کارشناس منابع اداره کل از کتابخانه عمومی شهید زراستوند شهر اراک و انبار کتاب اداره کل بازدید کرد.
مدیرکل استان مرکزی ضمن دیدار و گفتگو با فاطمه فضلی، کتابدار کتابخانه عمومی شهید زراستوند، از بخش‌های مختلف این کتابخانه بازدید کرد و مسائل و مشکلات موجود را نیز بررسی نمود.
ثامنی همچنین با مراجعه به انبار کتاب اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با خاکی، کارشناس منابع در خصوص مشکلات موجود در انبار گفتگو کرد و دستوراتی را به منظور بهبود وضعیت موجود صادر نمود.

 [PageVisit]